Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Vuonna 2018 Asikkalan Pelastakaa Lapset ry:n kautta Eväitä Elämälle tukea myönnettiin oppimateriaalitukena viidelle lukiolaiselle ja harrastustukea myönnettiin 16 alakouluikäiselle lapselle. Näiden lisäksi yhdistys myönsi opiskelutukea eräälle lukiolaiselle Eväitä Elämään hankkeen ulkopuolelta.

Asikkalan Pelastakaa Lapset ry:n kautta Eväitä Elämälle haku järjestetään vuosittain syksyllä. Tänä vuonna HAKUAIKA ON 15.9.2019 ASTI.

Erityistilanteessa ja resurssien puitteissa tukea saatetaan  myöntää myös hakuajan ulkopuolella. Tiedustelut sähköpostitse ja hakemusten toimittaminen: salojarvipa@gmail.com TAI Asikkalan Pelastakaa Lapset ry c/o Salojärvi, Miinanmäentie 3, 17450 Iso-Äiniö TAI jättämällä kirjekuoressa Maijan kammarille, Rusthollintie 4 (kuoren päällä nimi Salojärvi)

Eväitä Elämälle hakulomakkeet löytävät täältä.