Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Syksyllä 2018 Asikkalan Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen hyväksyi tuen piiriin 3 lukiolaista oppimateriaalituen saajiksi ja 14 lasta harrastustuen saajiksi. Aikaisemmin keväällä tukea myönnettiin kolmelle lapselle harrastuksiin ja yhdelle nuorelle opiskeluun. Tuettavia perheitä oli yhteensä 17. Näiden lisäksi yhdistys myönsi opiskelutukea eräälle lukiolaiselle Eväitä Elämään hankkeen ulkopuolelta.

Vaikka varsinainen hakuaika on loppunut. Tukea voi edelleen kysellä, ota yhteys salojarvipa@gmail.com.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriselosteet löytävät täältä.