Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Asikkalan Pelastakaa Lapset ry:n hallituksen kokouksessa 4.9.2017 tuen piiriin hyväksyttiin 5 lukiolaista oppimateriaalituen saajiksi ja 13 lasta harrastustuen saajiksi. Aikaisemmin keväällä yhdelle lapselle oli jo myönnetty harrastustuki. Tuettavia perheitä oli yhteensä 14. Näiden lisäksi yhdistys myönsi opiskelutukea eräälle lukiolaiselle Eväitä Elämään hankkeen ulkopuolelta.

Tarvitsetko tukea juuri nyt, ota yhteys salojarvipa@gmail.com tai laita täytetty hakulomake em. osoitteeseen.

Eväitä Elämälle -ohjelman hakulomakkeet ja rekisteriseloste löytävät täältä.