Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta antamalla mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai osallistua edes yhteen harrastukseen.

Tänä vuonna Asikkalan Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä Elämälle myönnettiin 26 lapselle / nuorelle. Näiden lisäksi yhdistys myönsi opiskelutukea eräälle lukiolaiselle Eväitä Elämään hankkeen ulkopuolelta.

Asikkalassa Eväitä Elämälle haku keskitetään aina syksyyn, kouluvuoden alkuun. Tästä tiedotetaan yhdistyksen kotisivulla ja koulujen Wilmassa. Erityistilanteessa tukea voidaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa  myöntää myös hakuajan ulkopuolella. Tiedustelut sähköpostitse salojarvipa@gmail.com.

Eväitä Elämälle hakulomakkeet:

Harrastustuki

Oppimateriaalituki