Asikkalan Pelastakaa Lapset ry

Tule mukaan

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Asikkalan Pelastakaa Lapset ry yhteystiedot

asikkala@pelastakaalapset.net

Puheenjohtaja: Päivi Salojärvi salojarvipa@gmail.com p. 044 7766 206

Varapuheenjohtaja: Päivi Kantola paivi.kant@pp.inet.fi p. 040 5937 230

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Etelä-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puh. 010 843 5000

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivulla

11.5. klo 17.30 - 19 Vanhempien verkkoilta: lapsi, nuori ja päihteet

Pelastakaa Lapset ry:n Vanhemmuuden tuen kehittämishanke ja Ehyt ry järjestävät avoimen, maksuttoman illan.

Aiheina:

Miten ja mistä lapset ja nuoret saavat tietoa päihteistä?

Millaisia suojaavia tekijöitä lapsen ja nuoren elämässä on ja kuinka vahvistaa näitä vanhempana?

Konkreetteja vinkkejä asian puheeksi ottamiseen ja keskusteluun lapsen ja nuoren kanssa.

Ilmoittaudu mukaan: webropol.com/s/paihteet