Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Oppimateriaalituki: Tuemme toisen asteen opiskelijoita oppimateriaalihankinnoissa silloin, kun mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiä on uhattuna perheen taloudellisen tilanteen vuoksi

Harrastustuki: Tuemme lasten harrastamista myöntämällä tukea kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna. Tuettavan harrastuksen tulee olla säännöllistä ja ohjattua.

Oppimateriaali- ja harrastustuki on aina tarveharkintaista ja sitä voidaan myöntää kulloinkin käytettävissämme olevien resurssien puitteissa. Tuen tarkoituksena on edistää lapsen yhdenvertaisuutta sekä lisätä mahdollisuuksia jatkaa koulunkäyntiä peruskoulun jälkeen tai mahdollistaa osallistuminen edes yhteen harrastukseen.

Asikkalassa haku keskitetään aina syksyyn, kouluvuoden alkuun. Tästä tiedotetaan yhdistyksen kotisivulla ja koulujen Wilmassa. Erityistilanteessa tukea voidaan olemassa olevien määrärahojen puitteissa  myöntää myös hakuajan ulkopuolella. Haku on nyt käynnissä 31.8.2021 asti. Palauta täytetty hakulomake: asikkala@pelastakaalapset.net

Eväitä Elämälle tiedustelut: salojarvipa@gmail.com tai p. 044 7766 206.

Eväitä Elämälle hakulomakkeet:

Harrastustuki

Oppimateriaalituki